Thor, Freja & de Andre

Dansk flagThor, Freja & de Andre
Foreningen for Danskere og andre i Bretagne og Pays de Loire, interesserede i Danmark og dansk kultur.

Fransk flagThor, Freja & Les Autres
L’association pour les Danois et autres personnes en Bretagne et en Pays de Loire, intéressées par le Danemark et la culture danoise.